Запитання: На останній сесії районної ради депутати ухвалили рішення про створення тимчасової комісії з вивчення фінансово-господарської діяльності газети «Край». На цій же сесії ухвалено рішення про вихід районної ради із числа співзасновників редакції і газети.

1. Чи мають право депутати проводити перевірку фінансово-господарської діяльності газети після ухвалення рішення про вихід районної ради із числа співзасновників газети відповідно до ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»?

2. Якщо так, то які саме статті доходів і витрат вони можуть перевіряти?

3. Якщо ні, то на які статті законодавства має опиратись редактор аби пояснити депутатам неможливість проведення перевірки?

Ірина Повар, головний редактор Гощанської районної газети "Рідний край".

Відповідь: Прийняття рішення про вихід Гощанської районної ради із складу засновників газети «Рідний край» не означає, що вони уже є не співзасновниками.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» вихід органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції у разі відсутності у майні редакції державного (комунального) майна оформляється договором, що укладається між органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, що є засновниками (співзасновниками), та правонаступниками (у тому числі трудовим колективом редакції) відповідно до вимог цивільного законодавства. Зазначений договір, який обов’язково має містити умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості, є підставою для подання правонаступниками заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Відповідно до статті 5 вищевказаного закону управління майном редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації до завершення реформування здійснюється їх засновниками (співзасновниками).

Таким чином, не дивлячись на прийняте рішення про вихід, Гощанська районна рада поки що залишається співзасновником газети і має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності, як це передбачає статут газети.

Для надання відповіді щодо того, які статті доходів і витрат комісія може перевіряти, а також статті законодавства, на які має право опиратися редактор, необхідно ознайомитися зі статутом газети, де має бути прописано порядок проведення перевірки діяльності, в тому числі і фінансово-господарської.