Вхід

Теекана РТБ

Рівне вечірнє

Запитання: Районна газета має 2 співзасновники: районну раду та трудовий колектив редакції. Що робити, якщо протокол зборів трудового колективу про реформування, як одного співзасновника, направлений в районну раду – як другому співзасновнику: районна рада включає питання реформування в порядок денний сесії – відбувається голосування і не набирається більшості голосів – рішення сесії про реформування не приймається, відповідальності ніхто не несе.

Тамара Алексіюк, головний редактор Зарічненської районної газети "Полісся".

ВІдповідь: З набранням чинності Закону України від 24 грудня 2015 року № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» з 01 січня 2016 року до окремих законів, що регламентують діяльність засобів масової інформації, внесено зміни.

Так, зокрема, відповідно до ч.2. ст. 8 Закону України від 16 листопада 1992 року №  2782-XII  «Про друковані засоби масової інформації» (із змінами та доповненнями)  органи  державної  влади,  інші  державні  органи  та  органи  місцевого   самоврядування   не   можуть   виступати  засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації.

Відповідно до ст. 4  Закону України від 24 грудня 2015 року  № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції приймається їх засновниками (співзасновниками) за участю трудового колективу. Трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України від                  24 грудня 2015 року  № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»  трудовий колектив редакції на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості штатних працівників, приймає рішення щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції і подає засновникам (співзасновникам) пропозицію стосовно способу реформування.

При цьому засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції у місячний строк після надходження пропозиції трудового колективу редакції приймають рішення про реформування та про спосіб реформування, яке доводиться до відома трудового колективу та надсилається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Відповідно до ст. 9 «Відносини між співзасновниками друкованого засобу  масової інформації» Закону України від 16 листопада 1992 року №  2782-XII  «Про друковані засоби масової інформації» (із змінами та доповненнями) відносини між  співзасновниками  друкованого  засобу  масової інформації, а також  співзасновниками-підприємцями    щодо    його заснування та діяльності визначаються установчим  договором,  який  укладається між ними відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 22 «Статут редакції  друкованого  засобу  масової інформації» Закону України від 16 листопада 1992 року №  2782-XII  «Про друковані засоби масової інформації» (із змінами та доповненнями) статут редакції затверджується засновником (співзасновниками)
відповідно до чинного законодавства України.  У статуті редакції визначаються:  засновник  (співзасновники)  та назва друкованого засобу масової  інформації,  місцезнаходження  його редакції, предмет і цілі діяльності,  її  органи  управління,  порядок їх формування, компетенція та повноваження журналістського і трудового колективів та їх виборних органів,  порядок  утворення майна  редакції,  положення  щодо  вирішення  питань  виробничого, фінансового,  матеріально-технічного    забезпечення    діяльності
видання та  його  редакції,  умови  її  реорганізації,  припинення
діяльності, інші положення.

Відповідно до п. 6 ст. 3.13 «Порядок прийняття рішення районної ради» Регламенту Зарічненської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 25.12.2015 № 18,  пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

Відповідно до ст. 3. 35 «Статус протоколу сесії та надання його депутату районної ради» Регламенту Зарічненської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 25.12.2015 № 18, протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

Відповідно до ст. 4.5 «Обов’язки депутата районної ради» Регламенту Зарічненської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 25.12.2015 № 18, депутат районної ради зобов’язаний додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Регламенту та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів; брати участь у засіданнях роботі ради, постійних чи тимчасових комісій районної ради, фракцій, робочих чи підготовчих груп та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

Таким чином,  в ситуації, що склалася, депутати Зарічненської районної ради порушили один з принципів діяльності районної ради – законність і прийняти рішення, яке суперечить Конституції України та чинним законодавством України (п.4.36. «Акти районної ради» Регламенту Зарічненської районної ради), а саме ч.2. ст. 8 Закону України від 16 листопада 1992 року №  2782-XII  «Про друковані засоби масової інформації» (із змінами та доповненнями)  та Закон України від 24 грудня 2015 року 
№ 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Вирішення ситуації: голова районної ради повинен скликати сесію районної ради, включити до порядку денного знову питання реформування районної газети, роз’яснити всі нововедення у законодавстві,  прийняти законне рішення, що не суперечило чинному законодавству України.

* * *

Запитання: Газета має 2 співзасновники: районну раду та трудовий колектив редакції. Чи буде включена газета до зведеного переліку об’єктів реформування в І етапі, якщо протокол зборів трудового колективу – як рішення одного співзасновника на участь у І етапі реформування – буде направлений в Держкомтелерадіо, а рішення сесії, як другого співзасновника, якщо не набере більшості голосів на сесії, не буде направлене?

Тамара Алексіюк, головний редактор Зарічненської районної газети "Полісся".

Відповідь: Відповідно до ст. 4  Закону України від 24 грудня 2015 року  № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції приймається їх засновниками (співзасновниками) за участю трудового колективу. Трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону України від                  24 грудня 2015 року  № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»  трудовий колектив редакції на загальних зборах, на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості штатних працівників, приймає рішення щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції і подає засновникам (співзасновникам) пропозицію стосовно способу реформування.

При цьому засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції у місячний строк після надходження пропозиції трудового колективу редакції приймають рішення про реформування та про спосіб реформування, яке доводиться до відома трудового колективу та надсилається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Таким чином, рішення має бути одне і тому газета не може як співзасновник відправити до Держкомтелерадіо своє рішення без рішення іншого співзасновника – районної ради.

* * *

Запитання: Ситуація така. Кілька років не був  у відпустці, а одного року - лише 10 днів.  Чи можна з посиланням на ст. 3, ч. 3 Закону (погашення боргів ЗМІ) виплатити компенсацію за невикористані відпустки.  Або який інший правильний вихід з цієї ситуації. В рамках роздержавлення або ні. Дякую.

Василь Семеренко, головний редактор Радивилівської районної газети "Прапор перемоги".

Відповідь: Право на відпочинок усім  гарантують стаття 45 Конституції України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про відпуст­ки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР та інші нормативно-правові акти.

Згідно зі статтею 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підпри­ємствами, установами, організаціями незалежно від форм власно­сті, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фі­зичної особи.

Редакція Радивилівська районна газета «Прапор перемоги» входить до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району відповідно до Рішення Радивилівської районної ради від 29.04.2011 № 116, тобто є комунальною власністю.

Діяльність газети здійснюється на підставі статуту, що затверджується засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства України.  У статуті редакції визначаються:  засновник  (співзасновники)  та назва друкованого засобу масової  інформації,  місцезнаходження  його редакції, предмет і цілі діяльності,  її  органи  управління,  порядок їх формування, компетенція та повноваження журналістського і трудового колективів та їх виборних органів,  порядок  утворення майна  редакції,  положення  щодо  вирішення  питань  виробничого, фінансового,  матеріально-технічного    забезпечення    діяльності видання та  його  редакції,  умови  її  реорганізації,  припинення  діяльності, інші положення. (ст. 22 «Статут редакції  друкованого  засобу  масової інформації» Закону України від 16 листопада 1992 року №  2782-XII  «Про друковані засоби масової інформації» (із змінами та доповненнями).

Відповідно ст. 8 «Перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання» Закону України від 24 грудня 2015 року № 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання здійснюється відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України, тобто буде здійснюватися реформування з виходом органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації  і з набуттям нового статусу суб’єкта господарювання.

Відповідно до ч. 3 статті 3 «Способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій» Закону України від 24 грудня 2015 року 
№ 917-VIII «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності закону засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції зобов’язані сплатити заборгованість із податків та обов’язкових платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та виконати інші фінансові зобов’язання відповідно до законодавства.

Однак, перш ніж засновники зобов’язані ліквідувати заборгованість із заробітної плати та виконати інші фінансові зобов’язання, повинно бути прийняте рішення на сесії районної ради щодо реформування.

Відповідно до ч. 1  ст. 83 «Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки» Кодексу законів про працю  України та ст. 24 «Грошова  компенсація  за  невикористані  щорічні  відпустки» Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

 
Интересная статья? Поделись ей с другими:
An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner

Опитування

Яким з місцевих ЗМІ ви довіряєте найбільше?
 

Опитування

Новини якого з місцевих телеканалів на вашу думку є найбільш актуальними та об'єктивними?